НЕГІЗГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК КӨРСЕТКІШТЕР

 

 

2013ж.

2014ж.

2015ж.

2016ж.

2017ж.

Табыстар, барлығы,

соның ішінде:

 7 983 036,772 

 8 874 213,542 

 8 985 664 

 10 421 456 

 11 427 383 

Өнімдерді өткізуден және қызметтерді

көрсетуден алынған табыс

7 831 097,137

8 655 210,270

8 985 664

10 421 456

11 427 383

Өткізілген өнімнің және көрсетілген

қызметтердің  өзіндік құны

4 737 910,646

5 652 962,250

6 272 497

6 800 201

6 462 090

Корпоративтік табыс салығы

бойынша шығындар

438 364,080

401 551,795

1 576 278

543 767

709 922

Қорытынды пайда

1 324 753,741

1 200 109,387

592 925

1 840 895

2 676 603

Негізгі қызмет түрі бойынша

өндіріс көлемдері

2 597 901,858

2 718 424,047

2 517 821

2 490 395

2 558 087